Aktionærer

Roblons aktier

Roblons B-aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Selskabet har to aktieklasser, A- og B-aktier, og selskabets aktiekapital på kr. 35.763.000 består af følgende aktier:

 

A-aktier:

B-aktier:

     27.775

1.510.400

 á kr. 200

 á kr.   20

i alt kr. 

i alt kr.

   5.555.000

 30.208.000

 

B-aktierne er omsætningspapirer og er frit omsættelige.

 

Da Roblon ønsker at kunne betjene sine investorer med information om virksomheden, opfordrer Roblon til, at aktier noteres på navn i selskabets aktiebog.

 

 

Udbyttepolitik

Ved fastsættelse af årets udbytte vil der blive taget hensyn til det aktuelle investeringsbehov og vurdering af den fremtidige likviditetsudvikling.

 

 

Ejerforhold

Roblon A/S har registreret, at følgende aktionærer er omfattet af Aktieselskabslovens § 28a:

 

 • ES Holding Frederikshavn ApS
  Bøgevej 11
  8370 Hadsten

 • Fundamental Invest
  Falkoner Alle 53, 3 
  2000 Frederiksberg

   

       

   

   

Accepter cookies

By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first- and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Read Privacy Policy

Copyright © 2012 Roblon A/S. Read Disclaimer notice >