Selskabsledelse

 

NASDAQ OMX Copenhagen har vedtaget et sæt anbefalinger om god selskabsledelse - Corporate Governance. Selskabet forholder sig til disse anbefalinger og har særskilt forklaret, hvor praksis afviger fra anbefalingerne. Roblons bestyrelse og direktion har taget detaljeret stilling til anbefalingerne, som er detailbeskrevet i sin fulde længde i vedlagte. 

 

pdf corporate_governance_rev10_sep2017.pdf (243.7 KB)

 

Tidligere versioner  

 

pdf corporate_governance_rev9_sep2016.pdf (139.9 KB)


pdf corporate_governance_rev8_nov_2015.pdf (153.9 KB)    

 

pdf corporate_governance_rev7_nov_2014.pdf (139.5 KB)  

 

corporate_governance_rev6__jan_2014.pdf (150.2 KB) 

 

 corporate_governance_rev5_nov_2012.pdf (240.2 KB)

 

 corporate_governance_rev4_1_2012_dk.pdf (161.6 KB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accepter cookies

By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first- and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Read Privacy Policy

Copyright © 2012 Roblon A/S. Read Disclaimer notice >